Privatpolitik Malerfirmaet Trumf A/S Privatlivspolitk (GDPR) Her kan du læse om hvordan Malerfirmaet Trumf A/S indsamler og behandler oplysninger om dig. Malerfirmaet Trumf A/S vil gerne skabe gennemsigtighed i forhold til de oplysninger, der behandles. Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse om, hvilke personoplysninger Malerfirmaet Trumf A/S behandler, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af. Skulle du have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Malerfirmaet Trumf A/S, du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden. 2. Malerfirmaet Trumf A/S indsamler følgende oplysninger Når du udfylder en forespørgsel om tilbud fra Malerfirmaet Trumf A/S via hjemmesiden www.trumf-as.dk afgiver du personoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og en kort opgavebeskrivelse. Formålet med, at du afgiver disse oplysninger er, at Malerfirmaet Trumf A/S herefter kan kontakte dig for afgivelse af tilbud eller yderligere forespørgsel før tilbudsafsendelse. Dette er nødvendigt før vi kan afgive et korrekt og bindende tilbud. 3. Modtagere af personoplysninger Når vi modtager dine private oplysninger, bliver data opbevaret i vor database samt mailsystem med dine kontaktinformationer og tilbudsinformation. Disse data bliver stående i systemet indtil du beder om at få dem fjernet eller i op til 10 år fra oprettelsen. 4. Behandling af data Vi passer godt på dine data og har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke hændeligt eller ulovligt fortabes, kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Dine persondata vil ligeledes blive overleveret til underleverandører, som bistår Malerfirmaet Trumf A/S med håndtering af e-mailsystemer, IT-drift, SMS drift, serverdrift og for de personer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev sendes oplysninger ligeledes til den virksomhed, der forestår fremsendelse af nyhedsbreve. De virksomheder, hvortil dine persondata overleveres, er data behandlere, og er ifølge de indgåede databehandleraftaler alene berettigede til at benytte data til levering af de nævnte services, og alene efter instruks fra Malerfirmaet Trumf A/S. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelsen af aftalen med Malerfirmaet Trumf A/S, og er underlagt fortrolighed om disse. Malerfirmaet Trumf A/S har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle, der behandler personoplysninger på Malerfirmaet Trumf A/S vegne. 5. Disse rettigheder har du Du har til enhver tid ret til at anmode Malerfirmaet Trumf A/S om at oplyse, hvilke oplysninger Malerfirmaet Trumf A/S har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, og hvilken kategori af personoplysninger Malerfirmaet Trumf A/S har registreret, samt, hvis relevant, hvilke modtagere, oplysningerne måtte være eller blive givet videre til. Ligeledes har du naturligvis ret til at få at vide, hvorfra oplysningerne stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, kan du kontakte kontoret, som vil sende dig en læsbar fil om vores informationer Du har krav på, at vi berigtiger oplysninger, så de altid er korrekte. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, bedes du kontakte kontoret. Så oplysningerne kan blive rettet. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke om accept af vores brugervilkår, og vi ikke har et andet retsgrundlag for fortsat behandling. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for, at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil, ved anmodning om sletning, blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Du har i nogle tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du har ret til at gøre indsigelse imod vores behandling at dine personoplysninger, herunder imod den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring via cookies, Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til markedsføring via profilering, skal du slette dine cookies, som anvist nedenfor. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder eksempelvis til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du vil klage over Malerfirmaet Trumf A/S behandling af dine personoplysninger kan klage indgives til: Datatilsynet Borgergade 28, 5. DK-1300 København www.datatilsynet.dk E-mail: dt@datatilsynet.dk Telefon: +45 3319 3200) 6. Cookies og Analytics Cookies Når du besøger vores hjemmeside indsamles nogle informationer om dig og din adfærd. Der indsamles også cookies om dig, når du besøger Malerfirmaet Trumf A/S hjemmesider fra en PC, en tablet eller en smartphone. En cookie er en datafil, som en internetserver opretter på brugerens harddisk, når en webside besøges, og som browseren derefter returnerer, hver gang samme server kontaktes, med oplysninger om brugeren. Malerfirmaet Trumf A/S anvender cookies på vores hjemmesider til indsamling af data, så de passer til vores besøgendes behov. Derudover anvendes cookies til trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger hjemmesiderne, og på hvilke tidspunkter efterspørgslen er størst og yderligere benyttes cookies til at huske dine præferencer, når du besøger os igen. På Malerfirmaet Trumf A/S hjemmesider anvender vi cookies til at fastlægge hvem, der besøger hjemmesiderne og hvor i landet de besøgende kommer fra. Vores cookies anvendes også til at målrette vores online annoncer, samt registrering af, om der bliver klikket på vores annoncer. Google Analytics Malerfirmaet Trumf A/S hjemmesider anvender Google Analytics til at måle trafikken på vores hjemmesider. Google Analytics bliver også anvendt til markedsføring, hvilket betyder, at besøgende, som har vist interesse for vores hjemmesider og vores service, bliver præsenteret for bannere eller annoncer på andre sider på internettet via en cookie. 7. Kontakt Malerfirmaet Trumf A/S cvr. nr. 17891685, er dataansvarlig for de persondata, som indsamles. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte vor dataansvarlige Camilla Trolle på info@trumf.as eller ringe til kontoret på telefon 44991997 fra mandag til fredag mellem 08.00 og 14.00.